Skip to content

HUOM! LAINAPALVELU HETKELLISESTI SULJETTUNA EIKÄ UUSIA LAINOJA MYÖNNETÄ NYT!!

Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, joilla Combination Rahoitus Oy (luotonantaja) myöntää pikalainan (pikalaina/pienlaina) sitä hakevalle henkilölle (lainanhakija).

Combination Rahoitus Oy -pikalainan voi saada täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jolla ei ole luottohäiriömerkintää ja jolla on julkinen ja omissa nimissään oleva matkapuhelinliittymä. Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä sekä lainanhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee myös tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Luotonantaja voi oman harkintansa mukaan ja myös ilmoittamatta perusteluja päätökselleen jättää haetun lainan myöntämättä. Luotonhakija voi hakea uutta lainaa kun vanha laina on kokonaisuudessaan maksettu.

Prepaid-, salainen- tai yritysliittymä

Jos muut ehdot täyttyvät, mutta lainanhakijalla on käytössään prepaid-, salainen-, tai yritysliittymä tai emme pysty myöntämään lainaa.

Pikalainan hakeminen

Luotonhakija voi hakea pikalainaa tekstiviestillä, nettihakemuksella tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla.

Pikalainan määrä ja laina-aika

Pikalainan määrä voi olla 20e – 70e. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun pikalaina on kirjattu saapuneeksi lainanhakijan pankkitilille ja päättyy eräpäivänä 7 tai 14 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Pikalainan sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain mukainen oikeus maksaa pikalaina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja. Tarkemmin voit lukea pienistä pikavipeistä LMVMA:n artikkelista.

Nordean, Osuuspankin, Sammon, Säästöpankin, Aktian ja POP:n asiakkaat saavat hyväksymisen jälkeen lainasumman tililleen samana päivänä muutamassa minuutissa. Muiden pankkien asiakkaat saavat lainansa seuraavana pankkipäivänä.

Pikalainan kulut ja takaisinmaksu

Lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle pikalainan käsittely- ja toimituskulut. Luotonantaja lähettää lainanhakijan ilmoittamaan ja väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseen laskun, jolla pikalainan ja siihen lisätyt käsittely- ja toimituskulut maksetaan. Asiakkaan toivomuksesta lasku voidaan toimittaa myös sähköpostitse.

Pikalainan kulut, laina-ajan ollessa 7 vuorokautta.

20 e lainasta peritään korko-, käsittely- ja toimituskuluina 5 e. Vuosikorko 626%.
40 e lainasta peritään korko-, käsittely- ja toimituskuluina 10 e. Vuosikorko 521%.
70 e lainasta peritään korko-, käsittely- ja toimituskuluina 15 e. Vuosikorko 521%.

Pikalainan kulut, laina-ajan ollessa 14 vuorokautta.

20 e lainasta peritään korko-, käsittely- ja toimituskuluina 7 e. Vuosikorko 652%.
40 e lainasta peritään korko-, käsittely- ja toimituskuluina 14 e. Vuosikorko 912%.
70 e lainasta peritään korko-, käsittely- ja toimituskuluina 20 e. Vuosikorko 745%.

Lisäksi lainanhakijan maksettavaksi tulevat hakemiseen liittyvät tekstiviestikulut, 2e/lähetetty viesti, jotka lainanhakija maksaa puhelinlaskussaan.

Uutta lainaa voi hakea, kun vanha laina on kokonaisuudessaan maksettu. Lainan kirjautumiseen lainanantajan järjestelmään kuluu 1-3 pankkipäivää asiakkaan käyttämästä pankkiryhmästä riippuen. Asiakkaan tulee tutustua tarkasti lainaehtoihin ja sitoutua noudattamaan niitä. Ehdot ovat tulostettavissa luotonantajan Internet-sivuilta.

Eräpäivän siirtäminen

Voit hakea viikon lisää maksuaikaa laskullesi lähettämällä viestin ”SIIRTO” numeroon XXXXX. (2e/viesti). Viesti tulee lähettää samasta puhelinliittymästä kuin mistä lainaa on haettu.

Käsittelykustannus eräpäivän siirrosta on 20e lainasta 7e, 40e lainasta 14e ja 70e lainasta 20e ja se laskutetaan erikseen.

Eräpäivän siirto on mahdollista tehdä ennen laskun erääntymistä. Eräpäivän siirron voi tehdä jo ennen laskun eräpäivää. SIIRTO viestillä saat aina viikon lisää maksuaikaa eräpäivään hakemispäivästä riippumatta. Eräpäivää on mahdollista siirtää uudelleen, mikäli edellisestä siirrosta aiheutunut kustannus on maksettu.

Erääntyneille eräpäivänsiirtolaskuille lasketaan korkolain mukainen viivästyskorko, sekä mahdolliset 5e maksumuistutuskulut. Mikäli näitä ei makseta eräpäivään mennessä, siirtyvät ne automaattisesti perintätoimiston perittäväksi.

Pikavippi Lainaehdot

SMS- ja puhelinkustannukset

Lainan hakuprosessissa käytetään kahta SMS-viestiä asiakkaan yksilöimiseen ja lainan varmistamiseen. Yhden viestin hinta on 2e, eli yhteensä 4e/myönnetty laina. Mikäli asiakkaan viesti ei sisällöltään vastaa Combination Rahoitus Oy:n ohjeita, veloitetaan lähettäjältä 5e/viesti käsittelykuluina.

Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli pikalainaa ei ole maksettu takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summalle korkolain mukaista viivästyskorkoa. Jokaisesta lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 e. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi Suomen perintälain mukaisesti.

Mikäli laina on maksettu myöhässä on Combination Rahoitus Oy:llä oikeus laskea asiakkaan seuraavan haetun lainan maksimi määrää tai halutessaan evätä lainansaanti joko kokonaan tai määräajaksi. Mikäli laina on ollut erääntyneenä yli 60 vuorokautta ilmoittaa Combination Rahoitus Oy maksun laiminlyönnin Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään luottorekisteriin.

Pikalainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja noudattaa Kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:ssä olevia säännöksiä maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

Oikeus pikalainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi.

Peruuttaessaan pikalainan lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle peruuttamisesta aiheutuvaa korvausta koko siltä ajalta, jonka laina on ollut lainanhakijan käytössä. Lainanhakija sitoutuu, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa.

Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla: Lainanhakija peruuttaa 20 euron lainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta, todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus yhteensä 10,00 euroa. Lainapääomineen takaisin maksetaan 30 euroa. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan Kuluttajasuojalain mukaisesti.

Yleiset ehdot

Lainanhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheuttamasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 60 e / h. Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa, osoitteen- tai nimenmuutokset, luotonantajalle. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua pikalainaa luotonantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Pikalaina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin pikalainoihin.

Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille tahoille aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms.

Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos tämän lainasuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, lainanhakija voi saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajavalituslautakuntaan.

Yhteystiedot:

Kuluttajavalituslautakunta
Kaikukatu 3, 4 krs.
PL 306
00531 Helsinki
puh (09) 77261
fax (09) 753 4880

Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Pikalainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti.
Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli. Näistä lainaehdoista tai lainasopimuksesta aiheutuneet riita-asiat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten.